Wszystko zaczyna się od ludzi

Wartości biznesowych nie tworzy jedynie technologia - wszystko zaczyna się od ludzi. To właśnie ich wiedza, fachowość, doświadczenie oraz zaangażowanie decydują o sukcesie. Wierzymy, że podejście do technologii zorientowane na użytkownika tworzy produkty najwyższej jakości, w pełni funkcjonalne i przyjazne w użytkowaniu i serwisie.

 
MADE BY PEOPLE FOR PEOPLE

Naszym celem jest dostawa nowoczesnych rozwiązań technologicznych, służących ludziom w celu zapewnieniu im maksymalnego komfortu użytkowania, bezpieczeństwa i ergonomii w myśl powyższej zasady. Spółka HEKATO electronics została założona jako odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie produkcji, kompletacji i dostawy komponentów elementów elektroniki najwyżej jakości. Sami wielokrotnie stykaliśmy się z produktami w których widzieliśmy braki, niedoskonałości czy "ujemną funkcjonalność". Dodając do tego brak fachowego wsparcia technicznego ze strony producentów czy personelu nie chcieliśmy być obojętni wobec takiego stanu rzeczy.

Bazując na własnym wieloletnim doświadczeniu stworzyliśmy grupę produktów, które są nie tylko najwyższej jakości ale również posiadają optymalną funkcjonalność użytkową zarówno dla końcowego użytkownika jak i montera. Proces projektowania urządzeń oparliśmy na własnych doświadczeniach, zgromadzonych podczas długoletnich doświadczeń projektowo-montażowych oraz nie pozostając obojętnymi na sugestie i uwagi naszych partnerów. Stale pamiętamy o tym, że to Państwo właśnie jesteście naszymi klientami i to dla Was tworzymy nasze urządzenia..

 

Działalność charytatywna
i sponsoring


Od początku naszej działalności wspieramy organizacje i fundacje pomocowe dla dzieci.

Hekato sponsorowało także wydarzenia sportowe w tym m.in. start w Rajdzie Dolnośląskim ubiegłorocznego Mistrza Polski Pawła Krysiaka klasa 4F.

 • 2018 Dalszy rozwój i system detekcji metanu

  Dzięki współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego sfinansowany zostaje zakup form wtryskowych do produkcji scustomizowanych obudów. Hekato „odświeża” design detektorów oraz wprowadza szereg usprawnień organizacyjnych wspierających rozwojowy trend firmy. Do oferty Spółki zostaje wprowadzony kompleksowy system detekcji metanu dedykowany do kotłowni.
 • 2017 Detektory gazów chłodniczych

  W ofercie Spółki pojawiają się detektory gazów chłodniczych oraz kondensacji pary wodnej, jak i unikalny w skali kraju dwugazowy detektor tlenku węgla i dwutlenku azotu (GDCe.2/N), bazujący na sensorach elektrochemicznych, wykrywający nadmiar spalin emitowanych zarówno z silników benzynowych jak i silników wysokoprężnych. Portfolio sprzedażowe zostaje wzbogacone również o elementy automatyki p.poż. Ciągły rozwój Hekato przekłada się wzrost wartości sprzedaży. Firma pozyskuje nowych Klientów i realizuje strategię umacniania pozycji na rynku. Kontynuując proces wdrażania zasad Lean Management (szczupłe wytwarzanie) Hekato opracowuje własne obudowy do detektorów.
 • 2016 Zmiana siedziby i zgodność z normami

  Spółka kupuje nieruchomość przy ulicy Karpackiej 22 we Wrocławiu i jeszcze w tym samym roku przenosi siedzibę pod ten adres. Oferta Spółki zostaje wzbogacona o detektory NDIR dwutlenku węgla. Natomiast w detektorach tlenku węgla (CO) rozpoczyna stosowanie czujników elektrochemicznych, przez co Hekato dołącza do grona polskich producentów posiadających urządzenia zgodne z normą europejską PN-EN 50545-1. Spółka kontynuuje rozwój, pozyskując do swojej oferty nowe produkty (peryferia automatyki), aktywnie prowadząc działania marketingowe oraz rozszerzając bazę swoich Klientów. Hekato uruchomia cykl praktycznych szkoleń dla biur projektowych oraz firm instalacyjnych i serwisowych. Zwieńczeniem tych działań jest pozyskanie i zrealizowanie kontraktu na dostarczenie systemu detekcji do garażu podziemnego największej galerii handlowej w Polsce.
 • 2015 Rok intensywnego rozwoju

  Spółka zakupuje infrastrukturę produkcyjną i wdraża do sprzedaży drugą generację tablic informacyjnych PI.2. Do grona detektorów dołączają urządzenia stacjonarne do wykrywania obecności metanu. W ofercie Hekato pojawia się stacjonarny system z komunikacją MODBUS (seria K) również z procesorami Microchip. W tym samym roku Hekato intensyfikuje swoje działania marketingowe, uczestnicząc w licznych konferencjach oraz promując się w prasie branżowej. Wzmacnia również osobowo dział handlowy, stawiając na aktywne pozyskiwanie klientów, profesjonalną opiekę sprzedażową i posprzedażową. Dzięki takim działaniom rośnie rozpoznawalność marki, Spółka umacnia swoją pozycję na rynku krajowych producentów stacjonarnych systemów detekcji tlenku węgla i LPG do garaży podziemnych i zamkniętych. Uczestniczy również w kolejnych badaniach nad rozprzestrzenianiem się i usuwaniem CO i LPG w garażach. Projekt jest realizowany przy współpracy z Politechniką Łódzką, firmą GRID oraz czołowym producentem wentylatorów strumieniowych tym razem w garażu Filharmonii Łódzkiej. Badania przyczyniają się do ulepszenia konstrukcji detektorów (skrócenia czasu wykrywalności i reakcji) i jednocześnie potwierdzają skuteczność wentylacji strumieniowej do usuwania koncentracji CO i LPG wykrytych przez system detekcji z komunikacją firmy Hekato. Na skutek intensywnego rozwoju firmy, Zarząd podejmuje decyzję o zakupie nieruchomości na potrzeby nowej siedziby Spółki.
 • 2014 Druga generacja systemu detekcji DE-TOX

  Hekato wdraża do sprzedaży drugą generację systemu detekcji DE-TOX na który składają się detektory z mikroprocesorami Microchip oraz z wyjściami przekaźnikowymi: tlenku węgla GDC.2 i propanu-butanu GDSL.2. Nowe urządzenia cieszą się dużym uznaniem Klientów. Spółka pozyskuje klientów, dla których uruchamia linię produktów OEM. Rozpoczęte zostają prace nad skonstruowaniem nowej generacji tablic informacyjnych. Wspólnie z Politechniką Łódzką, wiodącym producentem strumieniowych wentylatorów typu Jet, firmą GRID i Gazeo oraz Jednostką Ratowniczo Gaśniczą Straży Pożarnej nr 4 w Łodzi, Hekato przeprowadza badania nad rozprzestrzenianiem LPG przy symulowanym rozszczelnieniu samochodowej instalacji gazowej. W efekcie otrzymanych wyników Hekato proponuje nową wysokość montowania detektorów LPG, która ma znaczący wpływ na poprawę wykrywalności tego gazu. Zmiana wysokości montażu ww detektorów szybko przyjmuje się na rynku. Zostaje wdrożona i zalecana również przez firmy konkurencyjne ! W tym samym czasie Hekato, mając na uwadze intensywne zwiększanie swoich udziałów w krajowym rynku, organizuje w swoich strukturach dział handlowy.
 • 2013 Komora do wzorcowania głowic pomiarowych gazów toksycznych i wybuchowych.

  W ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowację Politechnika opracowuje na zlecenie Hekato innowacyjną komorę do wzorcowania głowic pomiarowych gazów toksycznych i wybuchowych. Dzięki wsparciu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Spółka kupuje na potrzeby własne frezarkę uniezależniając się tym samym od zewnętrznych dostawców w zakresie produkcji tablic PI-230 i customizacji obudów do detektorów.
 • 2012 Powstaje spółka Hekato Electronics

  Spółka Hekato Electronics zostaje powołana do życia 06.09.2012. Początkowo mieści się w niedużym pomieszczeniu przy ulicy Robotniczej 4. Przy współpracy z praktykami z branży elektroniki i automatyki budynkowej zostaje opracowany system pierwszej generacji DE-TOX, w skład którego wchodzą detektory tlenku węgla GDC.1 oraz LPG GDSL.1 oraz tablice informacyjne PI-230. W tym samym roku w ramach audytu technologicznego przeprowadzonego przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Hekato zostaje pozytywnie zaopiniowane i rozpoczyna współpracę z Politechniką Wrocławską.