Detektor dwutlenku azotu GDN.2

Tablica sygnalizacyjna „Opuścić garaż”
17 lutego, 2019
Głowica wyniesiona LPG GDSL.2
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku azotu z sensorem półprzewodnikowym przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku azotu w powietrzu w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu.

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku azotu z sensorem półprzewodnikowym przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku azotu w powietrzu w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu. Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia optymalne i ekonomiczne sterowanie wentylacją bytową w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych i/lub sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Detektor do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia bardzo dokładny pomiar sensorem elektrochemicznym. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość toksycznego dwutlenku azotu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego w detektorach 2 progowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Do obliczeń można przyjąć 250m² jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak w przypadku małych powierzchni obliczenia szacunkowe mogą się różnić z rzeczywistym rozmieszczeniem. Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń. Wysokość montażu detektorów należy przyjąć w strefie przybywania ludzi. Standardowo detektory powinny być montowane na wysokości 1,6-1,8 m od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

ZasilanieNapięcie zasilania / częstotliwośćAC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocyWersja 230VMax 4,0 VA
PodłączeniaWyjścia alarmowe2xstyk zwierny, obciążalność 4A
Wyjścia awarii1xstyk zwierny, obciążalność 4A
ZaciskiZaciski śrubowe do przewodów8 x 2,5 mm2
Masa bez opakowaniaWersja 230V0,53 kg
WymiaryObudowa zewnętrzna130 x 130 x 75 mm
MetrologiaMierzony gazdwutlenek azotu
Zakres pomiarowy50 ppb..1000 ppm
Sensorpółprzewodnikowy
Ilość progów alarmowych2: 3 ppm, 6 ppm
Wymagania środowiskoweTransportuzakres temp. -25..+60°C
wilgotność <95% w.w.
PracyZakres temp. -25..+40°C
wilgotność <95% w.w.
Warunki techniczneKlasa ochrony IPIP44 zgodnie z EN 60 529
Klasa niepalnościUL94 HB
Odporność mechanicznaIK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CEZgodność z wytycznymi UE
Dyrektywa niskonapięciowa LVD2014/35/UE
Dyrektywa RoHS2011/65/UE
Dyrektywa WEEE2012/19/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC2014/30/UE
StandardyEmisja zakłóceńPN-EN 61000-6-3:2008
Odporność na zakłóceniaPN-EN 61000-6-1:2008

Do pobrania

Dodaj materiały do pobrania