Detektor dwutlenku azotu GDN.2

Tablica sygnalizacyjna „Opuścić garaż”
17 lutego, 2019
Głowica wyniesiona LPG GDSL.2
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku azotu z sensorem półprzewodnikowym przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku azotu w powietrzu w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu.

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku azotu z sensorem półprzewodnikowym przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku azotu w powietrzu w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu. Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia optymalne i ekonomiczne sterowanie wentylacją bytową w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych i/lub sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Detektor do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia bardzo dokładny pomiar sensorem elektrochemicznym. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość toksycznego dwutlenku azotu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego w detektorach 2 progowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Do obliczeń można przyjąć 250m² jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak w przypadku małych powierzchni obliczenia szacunkowe mogą się różnić z rzeczywistym rozmieszczeniem. Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń. Wysokość montażu detektorów należy przyjąć w strefie przybywania ludzi. Standardowo detektory powinny być montowane na wysokości 1,6-1,8 m od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania / częstotliwość AC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy Wersja 230V Max 4,0 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe 2xstyk zwierny, obciążalność 4A
  Wyjścia awarii 1xstyk zwierny, obciążalność 4A
Zaciski Zaciski śrubowe do przewodów 8 x 2,5 mm2
Masa bez opakowania Wersja 230V 0,53 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 130 x 130 x 75 mm
Metrologia Mierzony gaz dwutlenek azotu
  Zakres pomiarowy 50 ppb..1000 ppm
  Sensor półprzewodnikowy
  Ilość progów alarmowych 2: 3 ppm, 6 ppm
Wymagania środowiskowe Transportu zakres temp. -25..+60°C
    wilgotność <95% w.w.
  Pracy Zakres temp. -25..+40°C
    wilgotność <95% w.w.
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CE Zgodność z wytycznymi UE  
  Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
  Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
  Dyrektywa WEEE 2012/19/UE
  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE
Standardy Emisja zakłóceń PN-EN 61000-6-3:2008
  Odporność na zakłócenia PN-EN 61000-6-1:2008