Parkingi

  • Tablica sygnalizacyjna „Opuścić garaż”

    Tablica sygnalizacyjna do optycznych komunikatów alarmowych z funkcją sygnalizacji akustycznej. Komunikat alarmowy podświetlany jest w sposób pulsujący, naprzemiennie z opcjonalną sygnalizacją akustyczną