parallax background

Detektory gazów serii DE-TOX


Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu.

Usługi

  Główne zastosowanie naszych produktów i usług:

  parking

  Parkingi

  W garażach zamkniętych istnieje wymóg stosowania wentylacji bytowej, której zadaniem jest usuwanie szkodliwych i niebezpiecznych produktów spalania paliw z silników spalinowych zasilanych benzyną, olejem napędowym czy też mieszanką propanu-butanu.  Detektory gazów pełnią tutaj funkcję sterowników wentylacji.

  magazyn1

  Hale i zakłady

  Detektory gazów w halach i zakładach służą zarówno do  sterowania procesami przemysłowymi, jak również  mają za zadanie ostrzeganie przed niebezpiecznym stężeniem gazów palnych czy toksycznych,  które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi bądź spowodować straty materialne. 

  kotłownia gazowa

  Kotłownie

  Baza rysunków i symboli do ACAD Biblioteka symboli składa się z rysunków detektorów tlenku węgla, LPG, tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych i pozostałych rysunków pomocniczych do projektów systemu detekcji CO i LPG w garażach, tunelach, parkingach i innych obiektach przeznaczonych dla ruchu pojazdów mechanicznych.
  klima

  Wentylacja i klimatyzacja

  W pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, hotelach detektory gazów przeznaczone są głównie do sterowania wentylacją  czy klimatyzacją na podstawie temperatury, stężenia dwutlenku węgla, ale też generują ostrzeżenia w przypadku nadmiernych stężeń gazów np. wycieku czynników chłodniczych.  

  .

  Skontaktuj się z nami już dziś!