Jakie gazy wykrywają nasze detektory?

Detektory połączone w system detekcji gazów sygnalizują przekroczenie określonych stężeń gazu (progów). Wykrywanie gazów niebezpiecznych w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych, budynkach mieszkalnych i biurowych oraz parkingach.

Jakie urządzenia wybrać?

W niewielkich instalacjach zwykle pod budynkami mieszkalnymi wszelkie potrzeby z zakresu sterowania zaspokoi nasz system oparty na detektorach przekaźnikowych. Instalacja takich urządzeń jest bardzo prosta, nie ma też potrzeby kupowania i instalowania dodatkowych central do przetwarzania i przekazywania sygnałów z detektorów. W systemach rozległych, wielopoziomowych i bardziej rozbudowanych warto zastosować detektory wyposażone w komunikację MODBUS. System taki, wpięty w BMS, daje nam dużo większe możliwości analizy i sterowania. Adresacja pozwala na dokładną lokalizację detektora, na którym wystąpiło przekroczenie stężenia danego gazu, co daje nam możliwości załączenia wentylacji tylko w określonym miejscu garażu. Szczegółowa rejestracja parametrów pracy każdego detektora (zmiany poziomu stężeń danego gazu, przekroczenia stężeń gazów, czasy załączeń i pracy wentylacji) pozwala na analizę i ustalenie harmonogramu pracy wentylacji – jeśli jest taka potrzeba. Zwykle w tego typu systemie do określonej ilości urządzeń konieczna jest centralka. W systemie naszej produkcji centralkę można zastąpić sterownikiem swobodnie programowalnym plc. Jest to o tyle istotne, że coraz częściej instalatorzy korzystają z szaf sterowniczych, w których mają już przewidziane i zamontowane tego typu sterowniki i nie chcą mnożyć kosztów poprzez instalowanie dodatkowych szaf do detekcji.

Podział wg rodzaju komunikacji