Dokumenty

 

Ochrona danych osobowych
Ogólne warunki sprzedaży produktów
Ogólne warunki gwarancji

 

Dokumentacja produktów

Detektory przekaźnikowe

 

NOWA dokumentacja do detektorów - 2019
Detektor dwutlenku azotu GDN.2
Detektor metanu GDM.2
Detektor tlenku węgla GDCe.2 z czujnikiem elektrochemicznym
Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.2
Głowica wyniesiona LPG GDSL.2

 

Detektory komunikacja MODBUS

 

NOWA dokumentacja do detektorów serii K2 - 2019
Detektor dwutlenku azotu GDN.K
Detektor dwutlenku węgla GDCx.K
Detektor metanu GDM.K
Detektor propanu-butanu GSL.K
Detektor tlenku węgla GDCe.K z czujnikiem elektrochemicznym
Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.K
Moduł sterujący dla serii K

 

Akcesoria

 

NOWA dokumentacja do tablic sygnalizacyjnych - 2019
Tablice sygnalizacyjne

Karta produktu

Osłona detektorów

 

Szafy sterownicze

 

Dokumentacja do szaf już wkrótce

 

Peryferia automatyki

 

Pomieszczeniowy detektor wycieku czynników chłodniczych
Pomieszczeniowy detektor dwutlenku węgla
Zestaw do detekcji metanu w kotłowniach