Detektor dwutlenku węgla GDCx.K

Detektor metanu GDM.2
19 lutego, 2019
Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.2
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku węgla z sensorem NDIR przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu.

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku węgla z sensorem NDIR przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu. Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania obecności dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu w szczególności w obiektach, które przeznaczone są dla pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne (typu diesel). Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia optymalne i ekonomiczne sterowanie wentylacją bytową w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych i/lub sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central, a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Pomiar koncentracji CO2 dokonywany jest przez sensor NDIR z funkcją ABCLogic™ i polega na absorbcji promieniowania podczerwonego (InfraRed) z automatyczną kalibracją czujnika. Funkcja ABCLogic™ (ang. Automatic Background Calibration – automatyczne kalibrowanie poziomu tła) odrzuca okresowo występujące zwiększone wartości pomiarowe, np. gdy przez kilka dni garaż jest użytkowany intensywnie przez całą dobę. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Do obliczeń szacunkowo można przyjąć 250m2 jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem.Wysokość montażu detektorów należy przyjąć w strefie przybywania ludzi (standardowo na wysokości 1,6-1,8 m od poziomu posadzki). Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania / częstotliwość AC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy Wersja 230V Max 4,0 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe 2xstyk zwierny, obciążalność 4A
  Wyjścia awarii 1xstyk zwierny, obciążalność 4A
Zaciski Zaciski śrubowe do przewodów 8 x 2,5 mm2
Masa bez opakowania Wersja 230V 0,53 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 130 x 130 x 75 mm
Metrologia Mierzony gaz dwutlenek węgla (CO2)
  Zakres pomiarowy 0..2000 ppm / 0..5000 ppm
  Sensor NDIR
  Ilość progów alarmowych 2: 1000 ppm, 1700 ppm
Wymagania środowiskowe Transportu zakres temp. -30..+70°C
    wilgotność <95% w.w.bez kond
  Pracy zakres temp. -20..+60°C
    wilgotność <95% w.w.bez kond
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CE Zgodność z wytycznymi UE  
  Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
  Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
  Dyrektywa WEEE 2012/19/UE
  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE
Standardy Emisja zakłóceń PN-EN 61000-6-3:2008
  Odporność na zakłócenia PN-EN 61000-6-1:2008