Detektor dwutlenku węgla GDCx.K

Detektor metanu GDM.2
19 lutego, 2019
Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.2
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku węgla z sensorem NDIR przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu.

Mikroprocesorowy detektor dwutlenku węgla z sensorem NDIR przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia tego gazu. Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania obecności dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu w szczególności w obiektach, które przeznaczone są dla pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne (typu diesel). Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia optymalne i ekonomiczne sterowanie wentylacją bytową w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych i/lub sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central, a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Pomiar koncentracji CO2 dokonywany jest przez sensor NDIR z funkcją ABCLogic™ i polega na absorbcji promieniowania podczerwonego (InfraRed) z automatyczną kalibracją czujnika. Funkcja ABCLogic™ (ang. Automatic Background Calibration – automatyczne kalibrowanie poziomu tła) odrzuca okresowo występujące zwiększone wartości pomiarowe, np. gdy przez kilka dni garaż jest użytkowany intensywnie przez całą dobę. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Do obliczeń szacunkowo można przyjąć 250m2 jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem.Wysokość montażu detektorów należy przyjąć w strefie przybywania ludzi (standardowo na wysokości 1,6-1,8 m od poziomu posadzki). Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

ZasilanieNapięcie zasilania / częstotliwośćAC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocyWersja 230VMax 4,0 VA
PodłączeniaWyjścia alarmowe2xstyk zwierny, obciążalność 4A
Wyjścia awarii1xstyk zwierny, obciążalność 4A
ZaciskiZaciski śrubowe do przewodów8 x 2,5 mm2
Masa bez opakowaniaWersja 230V0,53 kg
WymiaryObudowa zewnętrzna130 x 130 x 75 mm
MetrologiaMierzony gazdwutlenek węgla (CO2)
Zakres pomiarowy0..2000 ppm / 0..5000 ppm
SensorNDIR
Ilość progów alarmowych2: 1000 ppm, 1700 ppm
Wymagania środowiskoweTransportuzakres temp. -30..+70°C
wilgotność <95% w.w.bez kond
Pracyzakres temp. -20..+60°C
wilgotność <95% w.w.bez kond
Warunki techniczneKlasa ochrony IPIP44 zgodnie z EN 60 529
Klasa niepalnościUL94 HB
Odporność mechanicznaIK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CEZgodność z wytycznymi UE
Dyrektywa niskonapięciowa LVD2014/35/UE
Dyrektywa RoHS2011/65/UE
Dyrektywa WEEE2012/19/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC2014/30/UE
StandardyEmisja zakłóceńPN-EN 61000-6-3:2008
Odporność na zakłóceniaPN-EN 61000-6-1:2008

Do pobrania

Dodaj materiały do pobrania