Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.2

Detektor dwutlenku węgla GDCx.K
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu.

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu. Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Gaz obecny w obudowie wykorzystuje również zjawisko efuzji przez część otworów pomiarowych. Do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Do obliczeń można przyjąć 250m² jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak zawsze należy brać pod uwagę źródło potencjalnej emisji, przeszkody mechaniczne, przepływ gazów w pomieszczeniu itp czynniki, które mają wpływ na rozmieszczenie detektorów. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Kotwy nie są dostarczane z detektorem. Montaż detektorów należy wykonać na wysokości maksymalnie do 30 cm od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

ZasilanieNapięcie zasilania / częstotliwośćAC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocyWersja 230VMax 4,0 VA
PodłączeniaWyjścia alarmowe1-2xstyki zwierne, obciążalność 4A
Wyjścia awarii1xstyk zwierny, obciążalność 4A
Masa bez opakowaniaWersja 230V0,53 kg
WymiaryObudowa zewnętrzna130 x 130 x 75 mm
MetrologiaMierzony gazR-32, R-1234yf, R-404a, R-410a
Zakres pomiarowy1..3,000 ppm
SensorPółprzewodnikowy o wysokiej selektywności
Ilość progów alarmowychJeden, opcjonalnie dwa
Gazy zakłócająceOpary silikonów, wodór
Wymagania środowiskoweTransportuZakres temp. -40..+60°C
Wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
PracyZakres temp. -25..+40°C
Wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
Warunki techniczneKlasa ochrony IPIP44 zgodnie z EN 60 529
Klasa niepalnościUL94 HB
Odporność mechanicznaIK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CEZgodność z wytycznymi UE
Dyrektywa niskonapięciowa LVD2014/35/UE
Dyrektywa RoHS2011/65/UE
Dyrektywa WEEE2012/19/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC2014/30/UE
StandardyEmisja zakłóceńPN-EN 61000-6-3:2008
Odporność na zakłóceniaPN-EN 61000-6-1:2008

Do pobrania

Dodaj materiały do pobrania