Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.2

Detektor dwutlenku węgla GDCx.K
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu.

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu. Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Gaz obecny w obudowie wykorzystuje również zjawisko efuzji przez część otworów pomiarowych. Do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Do obliczeń można przyjąć 250m² jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak zawsze należy brać pod uwagę źródło potencjalnej emisji, przeszkody mechaniczne, przepływ gazów w pomieszczeniu itp czynniki, które mają wpływ na rozmieszczenie detektorów. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Kotwy nie są dostarczane z detektorem. Montaż detektorów należy wykonać na wysokości maksymalnie do 30 cm od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania / częstotliwość AC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy Wersja 230V Max 4,0 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe 1-2xstyki zwierne, obciążalność 4A
  Wyjścia awarii 1xstyk zwierny, obciążalność 4A
Masa bez opakowania Wersja 230V 0,53 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 130 x 130 x 75 mm
Metrologia Mierzony gaz R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a
  Zakres pomiarowy 1..3,000 ppm
  Sensor Półprzewodnikowy o wysokiej selektywności
  Ilość progów alarmowych Jeden, opcjonalnie dwa
  Gazy zakłócające Opary silikonów, wodór
Wymagania środowiskowe Transportu Zakres temp. -40..+60°C
    Wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
  Pracy Zakres temp. -25..+40°C
    Wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CE Zgodność z wytycznymi UE  
  Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
  Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
  Dyrektywa WEEE 2012/19/UE
  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE
Standardy Emisja zakłóceń PN-EN 61000-6-3:2008
  Odporność na zakłócenia PN-EN 61000-6-1:2008