Detektor propanu-butanu GSL.K

Detektor tlenku węgla GDCe.K z czujnikiem elektrochemicznym
17 lutego, 2019
Detektor metanu GDM.K
17 lutego, 2019

Mikroprocesorowy detektor DE-TOX GSL.K służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu LPG w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu. W wykonaniu typowym urządzenie komunikuje się za pomocą protokołu MODBUS.

Mikroprocesorowy detektor DE-TOX GSL.K służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu LPG w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu. W wykonaniu typowym urządzenie komunikuje się za pomocą protokołu MODBUS. Do prawidłowego działania niezbędne jest połączenie detektora z modułem sterującym GCM.K lub sterownikiem PLC. Detektor GSL.K może być podpinany bezpośrednio lub jako podrzędny w stosunku do detektora tlenku węgla GDCe.K. Wraz z modułem sterującym GCM.K umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość niebezpiecznej mieszanki propanu-butanu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla każdego z ustawionych progów alarmowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Rozmieszczenie detektorów LPG jest zazwyczaj pochodną rozmieszczenia detektorów tlenku węgla. Do obliczeń można przyjąć 250m2 jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Montaż detektorów należy wykonać na niewielkiej wysokości (zalecana 10-15 cm – max 30 cm) od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Detektory można podłączyć w różnych topologiach stosowanych z wykorzystaniem RS485. Zaleca się, aby detektory były układane w topologii liniowej. Zalecenia dotyczące przewodów, schemat podłączenia do instalacji oraz czynności dotyczące konfigurowania urządzenia przed pierwszym uruchomieniem przedstawiono w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8202K do tego urządzenia.

Informacja dodatkowe

Detektor propanu-butanu GSL.K do prawidłowego działania musi być połączony z modułem sterującym GCM.K lub sterownikiem swobodnie programowalnym (PLC). Zadaniem modułu sterującego jest odczyt danych z podłączonych detektorów oraz kontrola i sygnalizacja poprawności ich pracy. W zależności od -odczytanych wartości (przekroczenia stężeń gazów, awarie, błędy) centralka wysterowuje wbudowane wyjścia przekaźnikowe lub przekazuje sygnał poprzez protokół komunikacyjny do urządzeń sterujących. Dzięki dodatkowym wyjściom komunikacyjnym (MODBUS RS485 i MODBUS TCP/IP) użytkownik ma zapewniony dostęp do chwilowych stężeń i podstawowych parametrów poszczególnych głowic pomiarowych. Szczegółowe informacje n.t. modułu sterującego do detektora GSL.K oraz innych detektorów serii DETOX z komunikacją MODBUS znajdują się w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8204K.

Parametry techniczne

ZasilanieNapięcie zasilaniawersja: DC 24 V
Pobór mocyMaksymalny1,5 VA
PodłączeniaWyjścia alarmoweMagistrala RS485
Wyjścia awariiMagistrala RS485
ZaciskiZaciski śrubowe do przewodów4 x 2,5 mm²/4 x 1,5 mm² opcja
MasaBez opakowania0,35 kg
WymiaryObudowa zewnętrzna115 x 65 x 40 mm
Rozstaw otworów85mm poziomo x 53mm pionowo
MetrologiaMierzony gazLPG
Zakres pomiarowy0..100 % DGW
Sensorpółprzewodnikowy
Ilość progów alarmowychMaksymalnie 4 progi
ustawiane z modułu sterującego
Gazy zakłócającewodór, metan
Wymagania środowiskoweTransportuzakres temp. -40..+60°C
wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
Pracyzakres temp. -20..+40°C
wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
Warunki techniczneKlasa ochrony IPIP44 zgodnie z EN 60 529
Klasa niepalnościUL94 HB
Odporność mechanicznaIK07 zgodnie z EN 62 262
KomunikacjaProtokół komunikacjiMODBUS
Sposób przesyłu danychRTU / ASCII
Prędkość transmisji2400 (domyślna)
Centralka/sterownikModuł sterujący GCM.K lub sterownik PLC

Do pobrania

Dodaj materiały do pobrania