Detektor propanu-butanu GSL.K

Detektor tlenku węgla GDCe.K z czujnikiem elektrochemicznym
17 lutego, 2019
Detektor metanu GDM.K
17 lutego, 2019

Mikroprocesorowy detektor DE-TOX GSL.K służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu LPG w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu. W wykonaniu typowym urządzenie komunikuje się za pomocą protokołu MODBUS.

Mikroprocesorowy detektor DE-TOX GSL.K służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu LPG w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu. W wykonaniu typowym urządzenie komunikuje się za pomocą protokołu MODBUS. Do prawidłowego działania niezbędne jest połączenie detektora z modułem sterującym GCM.K lub sterownikiem PLC. Detektor GSL.K może być podpinany bezpośrednio lub jako podrzędny w stosunku do detektora tlenku węgla GDCe.K. Wraz z modułem sterującym GCM.K umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość niebezpiecznej mieszanki propanu-butanu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla każdego z ustawionych progów alarmowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Rozmieszczenie detektorów LPG jest zazwyczaj pochodną rozmieszczenia detektorów tlenku węgla. Do obliczeń można przyjąć 250m2 jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Montaż detektorów należy wykonać na niewielkiej wysokości (zalecana 10-15 cm – max 30 cm) od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Detektory można podłączyć w różnych topologiach stosowanych z wykorzystaniem RS485. Zaleca się, aby detektory były układane w topologii liniowej. Zalecenia dotyczące przewodów, schemat podłączenia do instalacji oraz czynności dotyczące konfigurowania urządzenia przed pierwszym uruchomieniem przedstawiono w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8202K do tego urządzenia.

Informacja dodatkowe

Detektor propanu-butanu GSL.K do prawidłowego działania musi być połączony z modułem sterującym GCM.K lub sterownikiem swobodnie programowalnym (PLC). Zadaniem modułu sterującego jest odczyt danych z podłączonych detektorów oraz kontrola i sygnalizacja poprawności ich pracy. W zależności od -odczytanych wartości (przekroczenia stężeń gazów, awarie, błędy) centralka wysterowuje wbudowane wyjścia przekaźnikowe lub przekazuje sygnał poprzez protokół komunikacyjny do urządzeń sterujących. Dzięki dodatkowym wyjściom komunikacyjnym (MODBUS RS485 i MODBUS TCP/IP) użytkownik ma zapewniony dostęp do chwilowych stężeń i podstawowych parametrów poszczególnych głowic pomiarowych. Szczegółowe informacje n.t. modułu sterującego do detektora GSL.K oraz innych detektorów serii DETOX z komunikacją MODBUS znajdują się w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8204K.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania wersja: DC 24 V
Pobór mocy Maksymalny 1,5 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe Magistrala RS485
  Wyjścia awarii Magistrala RS485
Zaciski Zaciski śrubowe do przewodów 4 x 2,5 mm²/4 x 1,5 mm² opcja
Masa Bez opakowania 0,35 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 115 x 65 x 40 mm
  Rozstaw otworów 85mm poziomo x 53mm pionowo
Metrologia Mierzony gaz LPG
  Zakres pomiarowy 0..100 % DGW
  Sensor półprzewodnikowy
  Ilość progów alarmowych Maksymalnie 4 progi
ustawiane z modułu sterującego
  Gazy zakłócające wodór, metan
Wymagania środowiskowe Transportu zakres temp. -40..+60°C
    wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
  Pracy zakres temp. -20..+40°C
    wilgotność <95% w.w. bez kondensacji
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Komunikacja Protokół komunikacji MODBUS
  Sposób przesyłu danych RTU / ASCII
  Prędkość transmisji 2400 (domyślna)
  Centralka/sterownik Moduł sterujący GCM.K lub sterownik PLC