Detektor metanu GDM.2

Głowica wyniesiona LPG GDSL.2
19 lutego, 2019
Detektor dwutlenku węgla GDCx.K
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu metanu w garażach podziemnych, nadziemnych, halach produkcyjnych i magazynowych, kotłowniach, stacjach serwisujących pojazdy z instalacją CNG i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu.

SKU: GDM.2 Kategorie: , , Tag:

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu metanu w garażach podziemnych, nadziemnych, halach produkcyjnych i magazynowych, kotłowniach, stacjach serwisujących pojazdy z instalacją CNG i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu. Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz odcięcia dopływu gazu poprzez zamknięcie zaworu odcinającego i awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazu jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Detektor do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość metanu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Detektory rozmieszcza się na chronionym obszarze tak, aby pokrywały się zasięgi pomiarowe poszczególnych sensorów. Promień „zasięgu” poszczególnego detektora nie powinien przekraczać 8-9m. Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystania pomieszczeń oraz rodzaj emitera gazu. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Montaż detektorów należy wykonać na wysokości nie niższej niż 30 cm od poziomu sufitu.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo.Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania / częstotliwość AC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy Wersja 230V Max 4,0 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe 2xstyk zwierny, obciążalność 4A
  Wyjścia awarii 1xstyk zwierny, obciążalność 4A
Zaciski Zaciski śrubowe do przewodów 8 x 2,5 mm2
Masa bez opakowania Wersja 230V 0,53 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 130 x 130 x 75 mm
Metrologia Mierzony gaz metan
  Zakres pomiarowy 0..100 % DGW
  Sensor półprzewodnikowy
  Ilość progów alarmowych 2: 10% DGW, 20% DGW
  Gazy zakłócające wodór, opary silikonu
Wymagania środowiskowe Transportu zakres temp. -40..+60°C
    wilgotność <95% w.w.
  Pracy Zakres temp. -25..+40°C
    wilgotność <95% w.w.
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CE Zgodność z wytycznymi UE  
  Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
  Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
  Dyrektywa WEEE 2012/19/UE
  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE
Standardy Emisja zakłóceń PN-EN 61000-6-3:2008
  Odporność na zakłócenia PN-EN 61000-6-1:2008