Detektor metanu GDM.2

Głowica wyniesiona LPG GDSL.2
19 lutego, 2019
Detektor dwutlenku węgla GDCx.K
19 lutego, 2019

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu metanu w garażach podziemnych, nadziemnych, halach produkcyjnych i magazynowych, kotłowniach, stacjach serwisujących pojazdy z instalacją CNG i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu.

SKU: GDM.2 Kategorie: , , Tag:

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu metanu w garażach podziemnych, nadziemnych, halach produkcyjnych i magazynowych, kotłowniach, stacjach serwisujących pojazdy z instalacją CNG i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia niebezpiecznego gazu. Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz odcięcia dopływu gazu poprzez zamknięcie zaworu odcinającego i awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazu jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Detektor do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementów sprzęgających czy nadrzędnych central a jedynie podłączenia do styczników sterujących. Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość metanu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Detektory rozmieszcza się na chronionym obszarze tak, aby pokrywały się zasięgi pomiarowe poszczególnych sensorów. Promień „zasięgu” poszczególnego detektora nie powinien przekraczać 8-9m. Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystania pomieszczeń oraz rodzaj emitera gazu. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Montaż detektorów należy wykonać na wysokości nie niższej niż 30 cm od poziomu sufitu.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo.Standardowe okablowanie sygnalizacyjne można wykonać przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY.

Parametry techniczne

ZasilanieNapięcie zasilania / częstotliwośćAC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocyWersja 230VMax 4,0 VA
PodłączeniaWyjścia alarmowe2xstyk zwierny, obciążalność 4A
Wyjścia awarii1xstyk zwierny, obciążalność 4A
ZaciskiZaciski śrubowe do przewodów8 x 2,5 mm2
Masa bez opakowaniaWersja 230V0,53 kg
WymiaryObudowa zewnętrzna130 x 130 x 75 mm
MetrologiaMierzony gazmetan
Zakres pomiarowy0..100 % DGW
Sensorpółprzewodnikowy
Ilość progów alarmowych2: 10% DGW, 20% DGW
Gazy zakłócającewodór, opary silikonu
Wymagania środowiskoweTransportuzakres temp. -40..+60°C
wilgotność <95% w.w.
PracyZakres temp. -25..+40°C
wilgotność <95% w.w.
Warunki techniczneKlasa ochrony IPIP44 zgodnie z EN 60 529
Klasa niepalnościUL94 HB
Odporność mechanicznaIK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CEZgodność z wytycznymi UE
Dyrektywa niskonapięciowa LVD2014/35/UE
Dyrektywa RoHS2011/65/UE
Dyrektywa WEEE2012/19/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC2014/30/UE
StandardyEmisja zakłóceńPN-EN 61000-6-3:2008
Odporność na zakłóceniaPN-EN 61000-6-1:2008

Do pobrania

Dodaj materiały do pobrania