Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.K

Detektor dwutlenku azotu GDN.K
17 lutego, 2019
Szafa sterownicza
17 lutego, 2019

(zasilanie 24V)
Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu.

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu. W wykonaniu typowym urządzenie komunikuje się za pomocą protokołu MODBUS. Do prawidłowego działania niezbędne jest podłączenie z modułem sterującym GCM.K dedykowanym do systemu DE-TOX, lub sterownikiem PLC. Detektor po podłączeniu z modułem sterującym umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia gazu oraz załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym.

Rozmieszczenie i montaż

Wysokość montażu detektorów należy przyjąć w strefie przybywania ludzi. Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki przebywania osób oraz sposób wykorzystywania monitorowanych pomieszczeń. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Standardowo detektory powinny być montowane na wysokości 0,1-0,3 m od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Detektory można podłączyć w różnych topologiach stosowanych z wykorzystaniem RS485. Zaleca się, aby detektory były układane w topologii liniowej. Zalecenia dotyczące przewodów, schemat podłączenia do instalacji oraz czynności dotyczące konfigurowania urządzenia przed pierwszym uruchomieniem przedstawiono w Dokumentacji technicznoruchowej 8209K do tego urządzenia.

Informacja dodatkowe

Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.K do prawidłowegodziałania musi być połączony zmodułem sterującym GCM.Klub sterownikiem swobodnie programowalnym (PLC). Zadaniem modułu sterującego jest odczyt danych z podłączonych detektorów oraz kontrola i sygnalizacja poprawności ich pracy. W zależności od odczytanych wartości (przekroczenia stężeń gazów, awarie, błędy) centralka wysterowuje wbudowane wyjścia przekaźnikowe lub przekazuje sygnał poprzez protokół komunikacyjny do urządzeń sterujących. Dzięki dodatkowym wyjściom komunikacyjnym (MODBUS RS485 i MODBUS TCP/IP) użytkownik ma zapewniony dostęp do chwilowych stężeń i podstawowych parametrów poszczególnych głowic pomiarowych. Szczegółowe informacje n.t. modułu sterującego do detektora GDF.K oraz innych detektorów serii DETOX z komunikacją MODBUS znajdują się w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8204K.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania wersja: DC 24 V
Pobór mocy Maksymalny 1,0 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe Magistrala RS485
  Wyjścia awarii Magistrala RS485
Zaciski Zaciski 4 x 2,5 mm2/4 x 1,5 mm² opcja
Masa bez opakowania Bez opakowania 0,35 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 115 x 65 x 40 mm
  Rozstaw otworów 85mm poziomo x 53mm pionowo
Metrologia Mierzony gaz R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a
  Zakres pomiarowy 1,000..3,000 ppm
  Sensor półprzewodnikowy
  Ilość progów alarmowych Maksymalnie 4 progi ustawiane z modułu sterującego
  Gazy zakłócające Opary silikonów, wodór
Wymagania środowiskowe Pracy Zakres temp. -25..+40°C
    Wilgotność <95% w.w. bez konden.
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Komunikacja Protokół komunikacji MODBUS
  Sposób przesyłu danych RTU / ASCII
  Prędkość transmisji 2400 (domyślna)
  Centralka/sterownik Moduł sterujący GCM.K