Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.K

Detektor dwutlenku azotu GDN.K
17 lutego, 2019
Szafa sterownicza
17 lutego, 2019

(zasilanie 24V)
Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu.

Mikroprocesorowy, półprzewodnikowy detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli wycieku czynników chłodniczych takich jak R-32, R-1234yf, R-404a, R-410a w instalacjach chłodniczych i klimatyzacji działających w obiektach fabrycznych, galeriach handlowych, hotelach, pomieszczeniach biurowych, w których istnieje ryzyko pojawienia się stężenia trującego gazu. W wykonaniu typowym urządzenie komunikuje się za pomocą protokołu MODBUS. Do prawidłowego działania niezbędne jest podłączenie z modułem sterującym GCM.K dedykowanym do systemu DE-TOX, lub sterownikiem PLC. Detektor po podłączeniu z modułem sterującym umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia gazu oraz załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym.

Rozmieszczenie i montaż

Wysokość montażu detektorów należy przyjąć w strefie przybywania ludzi. Każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki przebywania osób oraz sposób wykorzystywania monitorowanych pomieszczeń. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Standardowo detektory powinny być montowane na wysokości 0,1-0,3 m od poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Detektory można podłączyć w różnych topologiach stosowanych z wykorzystaniem RS485. Zaleca się, aby detektory były układane w topologii liniowej. Zalecenia dotyczące przewodów, schemat podłączenia do instalacji oraz czynności dotyczące konfigurowania urządzenia przed pierwszym uruchomieniem przedstawiono w Dokumentacji technicznoruchowej 8209K do tego urządzenia.

Informacja dodatkowe

Detektor wycieku czynników chłodniczych GDF.K do prawidłowegodziałania musi być połączony zmodułem sterującym GCM.Klub sterownikiem swobodnie programowalnym (PLC). Zadaniem modułu sterującego jest odczyt danych z podłączonych detektorów oraz kontrola i sygnalizacja poprawności ich pracy. W zależności od odczytanych wartości (przekroczenia stężeń gazów, awarie, błędy) centralka wysterowuje wbudowane wyjścia przekaźnikowe lub przekazuje sygnał poprzez protokół komunikacyjny do urządzeń sterujących. Dzięki dodatkowym wyjściom komunikacyjnym (MODBUS RS485 i MODBUS TCP/IP) użytkownik ma zapewniony dostęp do chwilowych stężeń i podstawowych parametrów poszczególnych głowic pomiarowych. Szczegółowe informacje n.t. modułu sterującego do detektora GDF.K oraz innych detektorów serii DETOX z komunikacją MODBUS znajdują się w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8204K.

Parametry techniczne

ZasilanieNapięcie zasilaniawersja: DC 24 V
Pobór mocyMaksymalny1,0 VA
PodłączeniaWyjścia alarmoweMagistrala RS485
Wyjścia awariiMagistrala RS485
ZaciskiZaciski4 x 2,5 mm2/4 x 1,5 mm² opcja
Masa bez opakowaniaBez opakowania0,35 kg
WymiaryObudowa zewnętrzna115 x 65 x 40 mm
Rozstaw otworów85mm poziomo x 53mm pionowo
MetrologiaMierzony gazR-32, R-1234yf, R-404a, R-410a
Zakres pomiarowy1,000..3,000 ppm
Sensorpółprzewodnikowy
Ilość progów alarmowychMaksymalnie 4 progi ustawiane z modułu sterującego
Gazy zakłócająceOpary silikonów, wodór
Wymagania środowiskowePracyZakres temp. -25..+40°C
Wilgotność <95% w.w. bez konden.
Warunki techniczneKlasa ochrony IPIP44 zgodnie z EN 60 529
Klasa niepalnościUL94 HB
Odporność mechanicznaIK07 zgodnie z EN 62 262
KomunikacjaProtokół komunikacjiMODBUS
Sposób przesyłu danychRTU / ASCII
Prędkość transmisji2400 (domyślna)
Centralka/sterownikModuł sterujący GCM.K

Do pobrania

Dodaj materiały do pobrania