Detektor tlenku węgla GDCe.2 z czujnikiem elektrochemicznym

Detektor tlenku węgla GDCe.K z czujnikiem elektrochemicznym
17 lutego, 2019

Mikroprocesorowy, elektrochemiczny detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. Wersja przekaźnikowa.

SKU: GDCe.2 Kategorie: , , Tag:

Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji. Do detektora przewidziano możliwość podłączenia wyniesionej głowicy pomiarowej analizującej skład chemiczny powietrza pod kątem zawartości w nim nadmiernych stężeń propanu butanu (LPG). Dane techniczne wyniesionej głowicy pomiarowej zawarto w karcie katalogowej 2222 „GDSL.2 głowica wyniesiona LPG”. Wykonanie niestandardowe zawiera możliwość wykonania dowolnych progów alarmowych wg życzenia zamawiającego z rozdzielczością 1%. Dodatkowo, każdy z progów alarmowych może mieć dowolnie ustawiany czas obliczenia średniej ważonej dla każdego progu oraz wagę. Na życzenie wykonujemy detektor z wbudowanym buzzerem.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość niebezpiecznej mieszanki propanu-butanu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla każdego z ustawionych progów alarmowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Rozmieszczenie detektorów LPG jest zazwyczaj pochodną rozmieszczenia detektorów tlenku węgla. Do obliczeń można przyjąć 250m² jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Montaż detektorów należy wykonać na niewielkiej wysokości (zalecana 1,6-1,8 m) od
poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Detektory można podłączyć w różnych topologiach stosowanych z wykorzystaniem RS485. Zaleca się, aby detektory były układane w topologii liniowej. Zalecenia dotyczące przewodów, schemat podłączenia do instalacji oraz czynności dotyczące konfigurowania urządzenia przed pierwszym uruchomieniem przedstawiono w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8202K do tego urządzenia.

Informacja dodatkowe

Detektor propanu-butanu GSL.K do prawidłowego działania musi być połączony z modułem sterującym GCM.K lub sterownikiem swobodnie programowalnym (PLC). Zadaniem modułu sterującego jest odczyt danych z podłączonych detektorów oraz kontrola i sygnalizacja poprawności ich pracy. W zależności od odczytanych wartości (przekroczenia stężeń gazów, awarie, błędy) centralka wysterowuje wbudowane wyjścia przekaźnikowe lub przekazuje sygnał poprzez protokół komunikacyjny do urządzeń sterujących. Dzięki dodatkowym wyjściom komunikacyjnym (MODBUS RS485 i MODBUS TCP/IP) użytkownik ma zapewniony dostęp do chwilowych stężeń i podstawowych parametrów poszczególnych głowic pomiarowych. Szczegółowe informacje n.t. modułu sterującego do detektora GSL.K oraz innych detektorów serii DETOX z komunikacją MODBUS znajdują się w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8204K.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania / częstotliwość AC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy Wersja 230V max 4,0 VA
Podłączenia Wyjścia alarmowe 2/3xstyk zwierny, obciążalność 4A
  Wyjścia awarii 1xstyk zwierny, obciążalność 4A
Zaciski Zaciski śrubowe do przewodów 8 x 2,5 mm²
Masa bez opakowania Wersja 230V 0,53 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 130 x 130 x 75 mm
Metrologia Mierzony gaz tlenek węgla
  Zakres pomiarowy 0..10.000 ppm
  Sensor selektywny elektrochemiczny
  Ilość progów alarmowych 2: 30ppm, 80 ppm lub
3: 30ppm, 60ppm, 150 ppm
  Gazy zakłócające wodór, acetylen, dwutlenek azotu
Wymagania środowiskowe Transportu zakres temp. -40..+60°C
    wilgotność <95% w.w. bez kondens.
  Pracy zakres temp. -25..+60°C
    wilgotność <95% w.w bez kondens.
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CE Zgodność z wytycznymi UE  
  Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
  Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
  Dyrektywa WEEE 2012/19/UE
  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE
Standardy Emisja zakłóceń PN-EN 61000-6-3:2008
  Odporność na zakłócenia PN-EN 61000-6-1:2008