Detektor tlenku węgla GDCe.2 z czujnikiem elektrochemicznym

Detektor tlenku węgla GDCe.K z czujnikiem elektrochemicznym
17 lutego, 2019

Mikroprocesorowy, elektrochemiczny detektor DE-TOX służy do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. Wersja przekaźnikowa.

SKU: GDCe.2 Kategorie: , , Tag:

Jako indywidualny, autonomiczny detektor umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów jest zgodny z obowiązującymi normami, zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza bez nadmiernie częstych załączeń instalacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji. Do detektora przewidziano możliwość podłączenia wyniesionej głowicy pomiarowej analizującej skład chemiczny powietrza pod kątem zawartości w nim nadmiernych stężeń propanu butanu (LPG). Dane techniczne wyniesionej głowicy pomiarowej zawarto w karcie katalogowej 2222 „GDSL.2 głowica wyniesiona LPG”. Wykonanie niestandardowe zawiera możliwość wykonania dowolnych progów alarmowych wg życzenia zamawiającego z rozdzielczością 1%. Dodatkowo, każdy z progów alarmowych może mieć dowolnie ustawiany czas obliczenia średniej ważonej dla każdego progu oraz wagę. Na życzenie wykonujemy detektor z wbudowanym buzzerem.

Zasada działania

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umożliwia pomiar sensorem. Elektroniczny układ pomiarowy analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Zawartość niebezpiecznej mieszanki propanu-butanu jest mierzona jako średnia ważona 1 minutowa dla każdego z ustawionych progów alarmowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Rozmieszczenie detektorów LPG jest zazwyczaj pochodną rozmieszczenia detektorów tlenku węgla. Do obliczeń można przyjąć 250m² jako maksymalną powierzchnię chronioną jednym detektorem, jednak każdorazowo przy montażu należy wziąć pod uwagę warunki pracy osób, sposób wykorzystywania pomieszczeń oraz rodzaj emitera zanieczyszczeń. Pozycja pracy detektorów to pionowa powierzchnia. Montaż detektorów należy wykonać na niewielkiej wysokości (zalecana 1,6-1,8 m) od
poziomu posadzki.

Podłączenie do instalacji

Instalację okablowania można wykonać przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Detektory można podłączyć w różnych topologiach stosowanych z wykorzystaniem RS485. Zaleca się, aby detektory były układane w topologii liniowej. Zalecenia dotyczące przewodów, schemat podłączenia do instalacji oraz czynności dotyczące konfigurowania urządzenia przed pierwszym uruchomieniem przedstawiono w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8202K do tego urządzenia.

Informacja dodatkowe

Detektor propanu-butanu GSL.K do prawidłowego działania musi być połączony z modułem sterującym GCM.K lub sterownikiem swobodnie programowalnym (PLC). Zadaniem modułu sterującego jest odczyt danych z podłączonych detektorów oraz kontrola i sygnalizacja poprawności ich pracy. W zależności od odczytanych wartości (przekroczenia stężeń gazów, awarie, błędy) centralka wysterowuje wbudowane wyjścia przekaźnikowe lub przekazuje sygnał poprzez protokół komunikacyjny do urządzeń sterujących. Dzięki dodatkowym wyjściom komunikacyjnym (MODBUS RS485 i MODBUS TCP/IP) użytkownik ma zapewniony dostęp do chwilowych stężeń i podstawowych parametrów poszczególnych głowic pomiarowych. Szczegółowe informacje n.t. modułu sterującego do detektora GSL.K oraz innych detektorów serii DETOX z komunikacją MODBUS znajdują się w Dokumentacji techniczno-ruchowej 8204K.

Parametry techniczne

ZasilanieNapięcie zasilania / częstotliwośćAC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocyWersja 230Vmax 4,0 VA
PodłączeniaWyjścia alarmowe2/3xstyk zwierny, obciążalność 4A
Wyjścia awarii1xstyk zwierny, obciążalność 4A
ZaciskiZaciski śrubowe do przewodów8 x 2,5 mm²
Masa bez opakowaniaWersja 230V0,53 kg
WymiaryObudowa zewnętrzna130 x 130 x 75 mm
MetrologiaMierzony gaztlenek węgla
Zakres pomiarowy0..10.000 ppm
Sensorselektywny elektrochemiczny
Ilość progów alarmowych2: 30ppm, 80 ppm lub
3: 30ppm, 60ppm, 150 ppm
Gazy zakłócającewodór, acetylen, dwutlenek azotu
Wymagania środowiskoweTransportuzakres temp. -40..+60°C
wilgotność <95% w.w. bez kondens.
Pracyzakres temp. -25..+60°C
wilgotność <95% w.w bez kondens.
Warunki techniczneKlasa ochrony IPIP44 zgodnie z EN 60 529
Klasa niepalnościUL94 HB
Odporność mechanicznaIK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CEZgodność z wytycznymi UE
Dyrektywa niskonapięciowa LVD2014/35/UE
Dyrektywa RoHS2011/65/UE
Dyrektywa WEEE2012/19/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC2014/30/UE
StandardyEmisja zakłóceńPN-EN 61000-6-3:2008
Odporność na zakłóceniaPN-EN 61000-6-1:2008

Do pobrania

Dodaj materiały do pobrania