Głowica wyniesiona LPG GDSL.2

Detektor dwutlenku azotu GDN.2
19 lutego, 2019
Detektor metanu GDM.2
19 lutego, 2019

(zasilanie 12V z jednostki bazowej)

Elektroniczna wyniesiona głowica pomiarowa dla systemu detekcji LPG w garażach zamkniętych, tunelach, parkingach, pomieszczeniach przechowywania butli z gazem. Głowica pomiarowa współpracuje z detektorem bazowym tlenku węgla. Jako wyniesiony czujnik pomiarowy umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych.

SKU: GDSL.2 Kategorie: , , Tag:

Elektroniczna wyniesiona głowica pomiarowa dla systemu detekcji LPG w garażach zamkniętych, tunelach, parkingach, pomieszczeniach przechowywania butli z gazem. Głowica pomiarowa współpracuje z detektorem bazowym tlenku węgla. Jako wyniesiony czujnik pomiarowy umożliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych. Sposób analizy gazów zapewnia racjonalną analizę składu chemicznego powietrza pod kątem zawartych stężeń propanu butanu, bez częstych załączeń wentylacji, nie powodując tym samym podwyższonych kosztów eksploatacji.

Do działania wyniesionego czujnika niezbędny jest detektor CO GDCe.2 stanowiący jego jednostkę bazową.

Zasada działania

Elektroniczny układ pomiarowy jednostki bazowej analizuje w sposób ciągły skład chemiczny otaczającego środowiska. Pomiary dokonywane są jednocześnie – układ analizuje zawartość zarówno tlenku węgla w jednostce bazowej jak i stężenie LPG w głowicy wyniesionej. Pomiar zawartości LPG jest realizowany dla wartości chwilowych dla każdego z ustawionych progów alarmowych. Układ pomiarowy posiada również kompensację temperaturą umożliwiając tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym – np. otwartych garażach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Rozmieszczenie i montaż

Rozmieszczenie detektorów LPG jest pochodną rozmieszczenia detektorów tlenku węgla. Podobny zasięg identyfikacji gazów pozwala przyjąć rozmieszczenie detektorów tlenku węgla jako miarodajne również do zabezpieczenia obszaru przez detektory LPG. Montaż detektorów należy wykonać na wysokości 10-15 cm (maksymalnie do 30 cm) od poziomu posadzki. Do podłączenia z jednostką bazową należy użyć dostarczonego przewodu. Do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi zaleca się zastosowanie stalowych osłon ochronnych.

Podłączenie do instalacji

Rozsada pomiaru Instalację okablowania pomiędzy jednostką bazową GDCe.2, a głowicą wyniesioną wykonać należy przy pomocy załączonego przewodu kabelkowego LiYY 4×0,5mm2. Połączenie to jest zasilaniem i jednocześnie komunikacją z modułem.

Parametry techniczne

Zasilanie Napięcie zasilania / częstotliwość AC 230V +15%/-20% / 50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy GDSL.2 Max 0,3 VA
Podłączenia 4 przewodowe z jednostką bazową GDCE.2
  sygnalizacja 2 progi alarmowe+awaria
Masa bez opakowania GDSL.2 0,3 kg
Wymiary Obudowa zewnętrzna 120 x 90 x 75 mm
Metrologia Mierzony gaz LPG
  Zakres pomiarowy 0..100 % DGW
  Sensor półprzewodnikowy
  Ilość progów alarmowych 2: 10% DGW, 20% DGW
  Gazy zakłócające wodór, metan
Wymagania środowiskowe Transportu zakres temp. -40..+60°C
    wilgotność <95% w.w. bez wykrapl.
  Pracy zakres temp. -20..+40°C
    wilgotność <95% w.w. bez wykrapl.
Warunki techniczne Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529
  Klasa niepalności UL94 HB
  Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262
Zgodność z CE Zgodność z wytycznymi UE  
  Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
  Dyrektywa RoHS 2011/65/U
  Dyrektywa WEEE 2012/19/UE
  Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE
Standardy Emisja zakłóceń PN-EN 61000-6-3:2008
  Odporność na zakłócenia PN-EN 61000-6-1:2008